2015.07.08. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretei között a „Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-358/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése

Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök
Sz-359/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás:
A LÉLEK-Program kapcsán lejáró bérleti szerződések indokolják a rendkívüli bizottsági ülés összehívását.

Budapest, 2015. július 06.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top