2015.06.30.- József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-351/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-351/2015. sz.

 

Indoklás:
A lakóház felújítási pályázat 2015. április 30-tól június 17-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

 

Budapest, 2015. június 26.

Sajó Ákos s.k.
elnök

 

Top