2015.06.18. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ a) A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

151/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b) A Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

150/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/4/2015., 116/5/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) számú rendelete Budapest IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

160/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ Az „új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

158/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

159/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

7./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

154/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

162/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási szerződés megkötése

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

163/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

152/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

153/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

155/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

157/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ A HÁROM SAS 96 Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 191/2015. (V.07.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

148/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ R. F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 14/2015. (05.14.) közter számú döntése ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Kozák Anikó irodavezető

149/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása – II. döntés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

165/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

18./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának eredményéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

166/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem Akcióterületi terv módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

167/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet     

 

20./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Bácskai János polgármester

146/2015., 146/2-4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

1/2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. június 12.

 

Bácskai János

polgármester

Top