2015.06.09. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Sz-179/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás:
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2015. június 09., és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a szakbizottság dönt az 5 millió Ft feletti önerőt igénylő pályázatok benyújtásáról, szükségessé vált a rendkívüli ülés összehívása.

 

 

Budapest, 2015. június 08.

Illyés Miklós s.k.
elnök

 

 

Top