2015.05.21. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

129/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

117/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2015., 83/2/2015. 83/3/2015., 83/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására (kétfordulós, II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

91/2015., 91/2/2015., 91/3/2015. sz. előterjesztések (meghívó mellékelve)

 

10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

118/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

11./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

120/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

13./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

14./ 2014. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

15./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

16./ Javaslat számlavezetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

126/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

17./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet

 

18./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

109/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Erkel u. 18. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

128/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

20./ Ha-Hoa 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 46/2015. (II.18.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a 2014. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

131/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ A 2015. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

132/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

114/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

133/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

27./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

134/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

28./ Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

123/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

29./ Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló bevezetésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

135/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

111/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31./ Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

122/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

32./ Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

136/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

33./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

137/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet    

 

34./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

138/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

35./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

107/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

36./ A 116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

113/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

37./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

110/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

38./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

139/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

39./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

140/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

40./ Kérdés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

99/2015., 99/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

41./ Javaslat a IX. kerület Fehér Holló utca és Lenkei János utca (zsákutcák) térfigyelő kamerával való ellátására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

112/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet

 

42./ Javaslat a IX. kerület területén található, az Illatos úti BVM telephelyéhez legközelebb elhelyezkedő lakott területeken az esetlegesen jelenlévő szennyező vegyi anyagok mennyiségére, koncentrációjára vonatkozó mérések elvégeztetésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

141/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

43./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök

106/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

44./ Javaslat „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

108/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

45./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

142/2015. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

144/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. május 15.

 

Bácskai János

polgármester

Top