2015.05.20 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
105/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
129/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015.101/2/2015.101/3/2015.101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015.116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
83/2015.83/2/2015.83/3/2015.83/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására (kétfordulós, II. forduló)
90/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítására (egyfordulóban)
118/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
120/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
10. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

 

12./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására
130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
138/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

14./ Javaslat a IX. kerület Fehér Holló utca és Lenkei János utca (zsákutcák) térfigyelő kamerával való ellátására
112/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

 

15./ Javaslat a IX. kerület területén található, az Illatos úti BVM telephelyéhez legközelebb elhelyezkedő lakott területeken az esetlegesen jelenlévő szennyező vegyi anyagok mennyiségére, koncentrációjára vonatkozó mérések elvégeztetésére
141/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

 

16./SKANSKA – Volánbusz pu. Kerületi Építési Szabályzat készítése
Sz-256/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

17./ „Védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására” kiírt pályázat nyertesének kérelme határidő módosításra
Sz-258/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

18./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-234/2015.Sz-235/2015.Sz-236/2015.Sz-237/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Tompa utcában
Sz-238/2015.Sz-239/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

20./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre
Sz-257/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

21./ Egyéb közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-240/2015.Sz-241/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

22./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-242-245/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Mellékletek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

23./ Határozatok módosítása
Sz-246/2015.Sz-247/2015.Sz-248/2015.Sz-255/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a VVKB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-225/2015. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

Budapest, 2015. május 15.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top