2015.05.20. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző
117/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
101/2015.; 101/2/2015.; 101/3/2015.; 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
116/2015.; 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ 2014. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
104/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat számlavezetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
126/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)

 

8./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet

 

9./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-221/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2015. május 15.

Pál Tibor s.k.
elnök

 

 

Top