2015.05.20. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
101/2015.101/2/2015.101/3/2015.101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
116/2015.116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
119/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
10. sz. melléklet

 

7./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
133/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

8./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
134/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
123/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló bevezetésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
135/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
111/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
122/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
136/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
137/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
107/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A 116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
113/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
110/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
139/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

19./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
140/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ 2. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Sz-249/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme – Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Autista Tagozat

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-253/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi szabadidősport pályázatának elbírálására (3415. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-273/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi óvodai sportpályázatának elbírálására (3414. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-272/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a 2014. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2015. évi meghosszabbításra

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-254/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat az ESZSB 231/2015. (IV.29.) sz. határozata módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-233/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Személyi térítési díjak

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-259 -270/2015 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ Lakás iránti kérelem

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-271/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-219/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Sz-222/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2015. május 15.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top