2015.04.23. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátásra
vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

73/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására
vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

72/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői megbízásról történő lemondása, a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

78/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Kerekerdő Óvoda két csoporttal történő férőhely bővítésére

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

80/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

93/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.04.) rendeletének módosítására ( egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

89/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

88/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

91/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. mellékletek; 2. sz. mellékletek; 3. sz. mellékletek; 4. sz. mellékletek; 5. sz. mellékletek; 6. sz. mellékletek; 7. sz. mellékletek; 8. sz. mellékletek; 9. sz. mellékletek; 10. sz. mellékletek 

13./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

84/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet 

 

15./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

79/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti ingatlan 582,7 m2 alapterületű részére vonatkozó bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ PizzaPane Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 114/2015. (III.18.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

75/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ EPM Consult Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 96/2015. (II.18.) számú határozata ellen.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Jelzésre lakáson biztosított ellátás Ferencvárosban

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

85/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

86/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Kérdés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

Szilágyi Zsolt képviselő

69/2015., 69/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
70/2015., 70/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

71/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet 

 

25./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Mezey István képviselő

95/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

26./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

96/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

68/2015., 68/2-3/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

97/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

77/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. április 17.

 

dr. Bácskai János
polgármester

Top