2015.04.22. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátásra vonatkozó pályázat elbírálása
73/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

73/2015. sz.

 

2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
72/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

72/2015. sz.

 

3./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2015.; 52/2/2015. sz.

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
81/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2015. sz.

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, I. forduló)
91/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.-10. sz. mellékletek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

91/2015. sz.; 1.-10. sz. mellékletek

 

6./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra
92/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2015. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek módosítására
79/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

79/2015. sz.

 

8./ Budapest IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti ingatlan 582,7 m2 alapterületű részére vonatkozó bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása
82/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
95/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Mezey István képviselő

95/2015. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-177/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-177/2015. sz.

 

11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-178/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-178/2015. sz.; 1. sz. melléklet 

 

12./ Budapest IX. Kerület Üllői út 23. fszt. 5. (hrsz.: 36837/0/A/5) sz. alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-179/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-180/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
a.) a Tűzoltó utcai ingatlanra vonatkozóan
Sz-181/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) a Balázs Béla utcai ingatlanra vonatkozóan
Sz-182/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Méltányossági lakáskérelem
Sz-183/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ A Gazdasági Bizottság GB 79/2015. (III.18.) számú határozatának visszavonása
Sz-184/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-173/2015. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István elnök

 

 

Budapest, 2015. április 17.

Mezey István s.k.
elnök

Top