2015.03.31.- József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2015. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás kiírására
Sz-138/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő

Sz-138/2015. sz.

 

2./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-146/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-146/2015. sz.

 

Indokolás:
A pályázat mielőbbi meghirdetéséhez szükséges a bizottság döntése.

 

 

Budapest, 2015. március 27.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top