2015.03.19. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására

Előterjesztő:Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök

57/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására

Előterjesztő:

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

56/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

Előterjesztő: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

58/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulós)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

64/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

65/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

60/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

66/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

63/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. nevelési évre

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

49/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

47/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező
változások végrehajtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1.-11. mellékletek

 

13./ Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

59/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

46/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

53/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Kérdés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

55/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

48/2015., 48/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét

 

1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

61/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2014. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

62/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2014. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

50/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

54/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző
1/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. március 13.

dr. Bácskai János
polgármester

Top