2015.03.18. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulós)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
64/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. nevelési évre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
49/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
47/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező
változások végrehajtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-102/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
66/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
63/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.24.) számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszeg felosztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-103/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.24.) számú költségvetési rendeletében az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszegének felosztására (3414. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi szabadidősport pályázatának meghirdetésére – 3415. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-118/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-112/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Lakhatást segítő támogatások

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-124/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Sósné Görömbei Linda lakás iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-117/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-125/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
61/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2014. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
62/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2014. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
50/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest IX. kerületi Szervezetének 2014. évben végzett szakmai munkájukról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-126/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2014. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-123/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

6./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2014. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-113/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-88/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2015. március 13.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top