2015.02.18. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5/3-7/2015. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2015.; 29/2/2015. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2014. sz.

 

4./ A Budapest IX., Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan hasznosítása, elidegenítése
24/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Megállapodás megkötése a Budapest IX. kerület, Gönczy Pál u. 2. II. emeleti, 612 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség értéknövelő beruházásainak megtérítése a korábbi bérlő, Krétakör Alapítvány részére
22/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2015. sz.

 

6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyásra, illetve
közszolgáltatási szerződéseik módosítására
35/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

35/2015. sz.

 

7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
27/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Mezey István elnök

27/2015. sz.; 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására
28/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

28/2015. sz.

 

9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszolgáltatásra
33/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

33/2015. sz.

 

10./ Házfelügyelői pályázat
Sz-45/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

Sz-45/2015. sz.

 

11./ A Ha-Hoa 2004. Bt közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme
Sz-51/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-51/2015. sz.

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-53/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-52/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./
a.) Futamidő meghosszabbítása a részletfizetéssel eladott Budapest IX. Berzenczey utca 3. II. emelet 10. sz.
alatti lakásra vonatkozóan
Sz-48/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) Futamidő meghosszabbítása a részletfizetéssel eladott Budapest IX. Bokréta utca 28. II. emelet 9. sz. alatti
lakásra vonatkozóan
Sz-49/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-47/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Állami gondozottak részére bérbe adható lakáscímek jóváhagyása
Sz-46/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-46/2015. sz.

 

17./ Budapest IX. ker. Lónyay u. 60. II. 25. (hrsz.: 36934/0/A/25) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-54/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB 2014. és 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-60-61/2015. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István elnök

 

 

Budapest, 2015. február 13.

Mezey István s.k.
elnök

Top