2014.12.18. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv II. (közmeghallgatásról)

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/3/2014., 200/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

192/2014., 192/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

 

6./ 2015. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljegyző

212/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ József Attila Terv területére vonatkozó Egészségügyi Terv

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

213/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Zombory Miklós alpolgármester

207/2014., 207/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

214/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

10./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

209/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

12./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó földhasználati jog biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

216/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

16./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

219/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat parkolási követeléskezelés átalakítására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

220/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

18./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

217/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2014. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljegyző

1/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. december 12.

 

Bácskai János

polgármester

Top