2014.12.17. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ 2015. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljegyző
212/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2013. év zárszámadásának és beszámolójának pénzügyi ellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljeg
Sz-491/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2014. december 12.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top