2014.12.17. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A „Házfelügyelői munkakör betöltésére” kiírt pályázat véleményezése
Sz-492/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/3/2014. sz.

 

3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
192/2014., 192/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

192/2014.; 192/2/2014. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

211/2014. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2014. sz.

 

5./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére
214/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

214/2014. sz.

 

6./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására
215/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2014. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. szám alatti lakóépület
rehabilitációs felújításáról
208/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2014. sz.

 

8./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó
földhasználati jog biztosítása
218/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2014. sz.

 

9./ Javaslat parkolási követeléskezelés átalakítására
220/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Mezey István képviselő

220/2014. sz.; 1. sz. melléklet

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2014. sz.

 

11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-495/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-495/2014. sz.; 1. sz. melléklet

 

12./ A Budapest, IX. Toronyház u. 3/A. földszint I/TB4. sz. alatti helyiség határozott idejű albérletbe adása a
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére
Sz-496/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-496/2014. sz.

 

13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök
elhelyezésére
Sz-497/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-497/2014. sz. 

 

14./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-494/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-493/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-498/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ A Gazdasági Bizottság GB 217/2014. (X.03.) és a GB 277/2013.(XI.06.) számú határozatainak visszavonása
Sz-499-500/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Budapest, 2014. december 12.

Mezey István s.k.
elnök

Top