2014.11.26. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

189/2014.; 189/2/2014. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
193/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

193/2014. sz

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására
194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2014. sz.

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására
192/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

192/2014. sz.

 

5./ Javaslat a Bp. IX. ker. 38265 hrsz. állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes igénylésére
vonatkozó 224/2014. (VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat kiegészítésére
203/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

203/2014. sz; 1. sz. melléklet

 

6./ A Környe Húspiac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felhalmozott hátralék és járulékos költségek
elengedésére vonatkozó egyezség megkötése
191/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés
204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Vörös Attila FEVIX Zrt. vezérigazgatója

204/2014. sz.

 

8./ Javaslat felügyelő bizottsági tag cseréjére
195/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

195/2014. sz.

 

9./ Peren kívüli egyezség megkötése a Bp. IX. Ferenc tér 11. fsz. 6. szám alatti lakásra vonatkozó
Sz-486/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-479/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ A Gyors Medve Kft. által felhalmozott bérleti díj tartozás elengedése, illetve bérleti díj fizetési kötelezettségének megszüntetése
Sz-480/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-480/2014. sz. 

 

12./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-481/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-482/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Javaslat lakások bérbeadása pályázaton kívül, piaci alapú lakbér megállapítása mellett
Sz-483/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-484/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Budapest, 2014. november 21.

Mezey István s.k.
elnök

Top