2014.12.05. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Moonlight Event Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-487/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás:
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelemben szereplő rendezvény megtartására 2014. december 5-én kerül sor. A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelemről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

 

Budapest, 2014. december 4.

Sajó Ákos s.k.
elnökhelyettes

Top