2014.11.27. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve) 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet

 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

193/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

3./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1995. (II.23.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése és javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló ……/2014 (…) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

198/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

4./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

199/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

192/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

8./ A személyes gondoskolást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)

önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

201/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

9./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

10./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

187/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

11./ Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

185/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények szakmai munkájáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

184/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

 

13./ A Környe Húspiac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felhalmozott hátralék és járulékos költségek elengedésére vonatkozó egyezség megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

191/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

14./ Javaslat a Bp. IX. ker. 38265 hrsz. állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes igénylésére vonatkozó 224/2014. (VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat kiegészítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

203/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

15./ A Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) véleményezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

186/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 

 

16./ Javaslat a „Louis Bleriot szobor” látványtervének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

17./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés

Előterjesztő: Vörös Attila FEVIX Zrt. vezérigazgatója

204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

196/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Díjmentes intézményi parkolás keretszabályainak kialakítása

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

197/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat felügyelő bizottsági tag cseréjére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

195/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

Javaslat a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Görgényi Máté, VVKB elnöke

188/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

23./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

190/2014., 190/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. november 21.

 

Bácskai János

polgármester

Top