2014.11.27. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. József Attila Városrészi Önkormányzat ügyrendjének módosítása
Sz-450/2014. (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Sajó Ákos elnök

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

189/2014.; 189/2/2014. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a „Louis Bleriot szobor” látványtervének módosítására
183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2014. sz. 

 

 

Budapest, 2014. november 21.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top