2014.11.26. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
189/2014.189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

199/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

5./ A Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) véleményezése

 

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

186/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a „Louis Bleriot szobor” látványtervének módosítására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

7./ A helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) rendelet felülvizsgálatát megelőzően szakmai
álláspont kialakítása

 

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-477/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A 2014. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-465/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

9./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása

 

Előterjesztő: Görényi Máté elnök

Sz-474/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

10./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának a jóváhagyása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-464/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése

 

Előterjesztő: Görényi Máté elnök

Sz-475/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

12./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés

 

Előterjesztő: Görényi Máté elnök

Sz-476/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

13./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek:

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-451/2014.Sz-452/2014.Sz-453/2014.Sz-454/2014.Sz-455/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) melléklet (451); melléklet (452); melléklet (453); melléklet (454)

 

14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a kiszolgálási idő
meghatározásával:

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-458/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Díjcsökkentési, részletfizetési kérelmek:

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-459/2014.Sz-460/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) melléklet (459)

 

16./ Ferencvárosi Művelődési Központ „Adventi gyertyagyújtás és vásár” című rendezvény
megrendezésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-461/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A VVKB 229/2014. (VI.20) és VVKB 231/2014. (VI.20.) sz. határozatainak felülvizsgálata

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-466/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

 

Előterjesztő: Görényi Máté elnök

Sz-485/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztatás a TESCO GLOBAL Zrt. Budapest IX. Török Pál utca 2. szám elé kihelyezett
göngyölegtárolóval kapcsolatos ügyéről

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-462/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztatás a Lobogó utcai cukrászdával kapcsolatban

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-463/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest IX. kerület József Attila lakótelep területén telepített műanyag sebességcsökkentő
bordákkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-467/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztatás az Ecseri út-Üllői út csomópontnál lévő 4. számú pavilonnal kapcsolatban

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-473/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2014. november 21.

Görényi Máté s.k.
elnök

Top