2014.11.26. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
189/2014.; 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
193/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

3./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1995. (II.23.) számú rendeletének hatályon kívül
helyezése és javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásáról szóló ……/2014 (…) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
198/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

 

6./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés

Előterjesztő: Vörös Attila FEVIX Zrt. vezérigazgatója
204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának I.-IX. havi teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-478/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Parkolási Kft 2010-2013. évi gazdálkodásának teljesítmény ellenőrzéséről

Előterjesztő: Belső Ellenőrzési csoport
Sz-468/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2014. november 21.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top