2014.11.05. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
Sz-441/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Lakhatást segítő támogatások elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-442/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
171/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

4./ Kicsi Bocs óvodavezetőjének felmentési kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
181/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági és igazgatósági tagjainak
megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
173/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
pedagógus-továbbképzési programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
177/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
174/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Ellátási szerződés megkötése a Moravcsik Alapítvánnyal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
175/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
176/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

11./Az „Egészségügyi prevenció” 3301. költségvetési sorának módosítása

Előterjesztő: Alpolgármester Asszony/Úr
Sz-443/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő: Alpolgármester Asszony/Úr
Sz-444/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Személyi térítési díj tartozás elengedése méltányossági ügy

Előterjesztő: Alpolgármester Asszony/Úr
Sz-445/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ügyrendjének elfogadása

Előterjesztő: Alpolgármester Asszony/Úr
Sz-446/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2014. október 31.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top