Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése
Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea elnök

2./ Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea elnök

Sz-439/2014. sz. előterjesztés

 

Budapest, 2014.október 31.

Gyurákovics Andrea
elnök