2014.10.27. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

Alakuló ülés,

melynek keretén belül a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a HVB választásokra vonatkozó tapasztalatait, valamint a polgármester és képviselők esküt tesznek.

 

A képviselői és polgármesteri eskütételt követően az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

 

1./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

163/2014. sz. előterjesztés

 

2./ Javaslat az alpolgármesterek megválasztására (titkos szavazás)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

166/2014. sz. előterjesztés

 

3./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

165/2014. sz. előterjesztés

 

4./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

167/2014. sz. előterjesztés

 

5./ Javaslat Bizottsági és részönkormányzati tagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2014. sz. előterjesztés

 

Budapest, 2014. október 22.

 

Bácskai János

polgármester

Top