2014.09.16. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-378/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai Programja és
mellékleteinek módosítására

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-379/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ IAS Zrt szerződés módosítási kérelme

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-380/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A TRIO Kulturális Közhasznú Nonprofit Betéti Társaság kérelme

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-381/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Roma Kulturális és Sport IX. Közérdekű Közhasznú Egyesület kérelme

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-382/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a HÜB 132/2014. (VI.25.) számú határozat alapján megkötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-383/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a HÜB 129/2014. (VI.25.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-384/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Akadálymentesítési kérelem

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-385/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-386/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-387/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester

Sz-388/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12 ./ Lakhatást segítő támogatások elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-389/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 38/A.§-a rendelkezik a lakhatást segítő támogatás megállapításáról.

A támogatásról a Polgármester úr javaslata alapján a Humán Ügyek Bizottsága dönt.

Figyelemmel a Humán Ügyek Bizottságának hatáskörére, a beérkezett kérelmek nagy számára, illetve a kérelmező ügyfelek érdekeire, indokolttá vált a Humán Ügyek Bizottságának rendkívüli ülése.

 

Budapest, 2014. szeptember 12.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top