2014.07.17. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Az Inter Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-318/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Lakhatást segítő támogatás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-319/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-320/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Akadálymentesítési kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-321/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Méltányossági kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-322-330/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program keretében a FESZGYI-vel kötött
együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-331/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A FESZGYI 9 személy étkezési térítési díjára vonatkozó kérelmét nyújtotta be a Humánszolgáltatási Irodának 2014. június 30.-án. Részükre szociális helyzetük okán sürgető lenne a méltányosságból csökkentett térítési díj mielőbbi megállapítása, mivel a döntésig teljes árat kell téríteniük.

 

Budapest, 2014. július 15.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top