2014.06.27. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat személyi ügyekben való döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

149/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” projekt támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

150/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

148/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

5./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A Képviselőtestület 2012. július 12-i ülésén döntött a Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában az egyfordulós, nyilvános pályázat kiírásáról. A pályázat többszöri eredménytelen eljárást követően, sokadik alkalommal 2014. május 29-i benyújtási határidővel került kiírásra. A határidőig 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlati kötöttség időtartamára tekintettel a pályázat eredményéről a Képviselőtestületnek döntenie szükséges.

 

Budapest, 2014. június 24.

 

Bácskai János

polgármester

Top