2014.06.27. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye
151/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ Piaci alapú méltányossági kérelmek
Sz-317/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-314/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ Csatolási kérelem (Viola u. 37/a II. 55. üres lakás)
Sz-312/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Lakásbérlet megszűntetése közös megegyezése cserelakás bérbeadása és pénzbeli térítés fizetése mellett
Sz-313/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Indokolás: A 2014. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő előterjesztéssel kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2014. június 25.

Kandolka László s.k.
elnök

Top