2014.06.25. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

148/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

3./ Molnár Ferenc emléktábla állításának engedélyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-305/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szakmai programjának, valamint mellékleteinek
módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

Sz-300/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

5./ A Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

Sz-302/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

Sz-303/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest IX. Tankerület támogatási kérelmei

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

Sz-306/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A megnövekedett szülői igények miatt indokolttá vált a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Varázskert Bölcsődéjének férőhelyszámát 40 főről 50 főre emelni. Ahhoz, hogy az engedélyeztetési eljárás a bölcsőde nyitásáig eredményesen lezáruljon szükséges az intézmény szakmai programjának, valamint szervezetiés működési szabályzatának módosítása.

 

Budapest, 2014. június 23.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top