2014.06.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-298/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Indoklás

 

A bizottság 2014. június 19-i ülésén levette napirendjéről a „Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása” című előterjesztést. A pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdése miatt rendkívüli ülés összehívása szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

Budapest, 2014. június 19.

 

Veres László s.k.

elnökhelyettes

Top