2014.06.05. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

136/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

2./ Javaslat Varga József országgyűlési képviselő alpolgármesteri illetményével kapcsolatos döntés

meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/2014, 94/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.)önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

114/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

138/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

129/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat feladatellátás átadására, valamint a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására a Budapest Főváros Önkormányzata részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat kezességvállalás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ TÉR-KÖZ Nehru part I. támogatási szerződés és projektmenedzsmenti szerződés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

140/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ A Budapest IX., Vaskapu u. 47. (hrsz.: 38002), valamint a Budapest IX., Vaskapu u. 49. (hrsz.: 38003) szám alatti ingatlanok elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

118/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Budapest IX. Ferenc krt. 14. pince I. és I. emelet I/TB2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Bp. II. ker. Nagyrét utca 011341/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

141/2014. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

126/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

128/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló FEV IX. Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

133/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Képviselőtestület 59/2014. (IV.24.) sz. határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

134/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

117/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működésének finanszírozásával összefüggő megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

122/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat a kerületi óvodák közötti munkamegosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

142/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

22./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

132/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

115/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

124/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

121/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

135/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28./ ERLIN STÚDIÓ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 136/2014. (IV.17.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

120/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

127/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Ferencváros Kártya Kft. tevékenységéről és működéséről

Előterjesztő: Dr. Bácskai János megbízásából

Klézli Cintia ügyvezető igazgató

131/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató Ferencváros történeti városrészei rehabilitációjának 2014. évi évközi helyzetéről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

123/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Tájékoztató a Ráday-Lónyay Ingatlanhasznosító Kft. tevékenységéről

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

143/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet  

 

Budapest, 2014. május 20.

 

Bácskai János

polgármester

Top