2014.06.04. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

136/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/2014, 94/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula polgármester

138/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

129/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Javaslat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működésének finanszírozásával összefüggő
megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

122/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

126/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

128/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Képviselőtestület 59/2014. (IV.24.) sz. határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

134/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a kerületi óvodák közötti munkamegosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

142/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

12./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

132/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

115/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

124/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

121/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

135/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-276/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Molnár Ferenc emlékszoba a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-267/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatásairól szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-247/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ HPV oltás iránti méltányossági kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-248/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ A Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-278/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. május 30.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top