2014.05.30. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap pályázat elbírálására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-249/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2014. évi szabadidősport pályázatának
elbírálására (3415. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-250/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A Képviselő-testület határozata alapján a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap pályázatról, illetve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett 2014. évi szabadidősport pályázatról 2014. május 30-ig bizottsági döntést szükséges hozni.

 

Budapest, 2014. május 29.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top