2014.05.15. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Illyés Miklós képviselő

a./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

87/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

b./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására

87/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Személyi javaslat

a.) Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi

gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet

 

5./ 2013. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

79/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet 

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

95/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.) önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

66/2014., 66/2/2014. sz., 66/3/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet 

 

12./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ, FESZOFE)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Mester utca 43. számú ingatlan értékesítésének lehetősége, előkészítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

15./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

80/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet

 

16./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

91/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

97/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet   

 

20./ A 2013. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

88/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21./ A 2014. évi civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

102/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

22./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

82/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ A számított létszám túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat

csoportjában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

84/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat az iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

89/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2013. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

75/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

90/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

27./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi támogatási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

81/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet 

 

28./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

93/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet 

 

29./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásról szóló döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

86/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

108/2014. sz. előterjesztés

31./ Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási pályázaton elnyert támogatással kapcsolatban

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

109/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

32./ Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 36/2014. (II.13.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

77/2014. sz. előterjesztés

 

33./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

78/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

100/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2013. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2014. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. május 9.

 

Bácskai János

polgármester

Top