2014.05.15. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2014. sz.; 74/2-5/2014. sz.

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2014.; 94/2/2014. sz.; 1. melléklet; 2. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2014. sz.

 

4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

107/2014. sz.; 1. melléklet; 2. melléklet 

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a RÖNK határozatainak végrehajtásáról
Sz-234/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2014. május 9.

Görgényi Máté s.k.
Elnök

Top