2014.05.14. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2014. sz.74/2-5/20v14. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2014.94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-392-393/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

66/2014.66/2/2014. sz.66/3/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve

 

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

7./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

91/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 36/2014. (II.13.) számú határozata ellen

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

77/2014. sz. előterjesztés

 

9./ Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási pályázaton elnyert támogatással
kapcsolatban

 

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

109/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

10./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése

 

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-208/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

11./ Bp. IX. ker. Pöttyös utca 6. szám alatti lakóház – felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő
támogatás céljának módosítása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-209/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

12./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-214-216/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-217-219/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Határozatok módosítása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-220-221/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

15./Részletfizetésre vonatkozó kérelem

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-226/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-222-225/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-210-212/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Budapest IX. kerület Középső-Ferencváros területére vonatkozó közterület használati kérelem

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-213/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

100/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2013. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató 2014. évi Föld Napja alkalmából meghirdetett egynyári virágpalánta pályázat
maradványösszegéről

 

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljegyző

Sz-243/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a VVKB 2014. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-228/2014. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2014. május 9.

 

Martos Dániel s.k.

elnök

Top