2014.04.24. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

54/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

2./ Javaslat kitüntetések adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

a./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

61/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

61/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

61/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

d./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására

Előterjesztő: Martos Dániel VVKB elnök

61/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

64/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

65/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület KSZT módosítása III. forduló

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

55/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet 

 

6./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.) önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

66/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest Területfejlesztési Koncepciójának véleményezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

56/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet    

 

8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

72/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet 

 

9./ Közszolgáltatási szerződések módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

67/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet   

 

10./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre a Bp. IX. Ráday u. 18. fszt. III. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

59/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

68/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet 

 

13./ Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

69/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

60/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. tankerületével

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

70/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatával

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

46/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

62/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

47/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015. nevelési évre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

48/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész felajánlása vonatkozásában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

49/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

71/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

(A beszámoló a Szervezési Csoportnál megtekinthető) 1. melléklet; 2. melléklet

 

22./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

32/2014., 32/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Tömegközlekedési megálló nevének megváltoztatása

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

73/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésmódosításának elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

53/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet  

 

25./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

57/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ VN-HU Export – import Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és

Környezetvédelmi Bizottság 67/2014. (III.05.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

58/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2013. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

43/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

51/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. április 18.

 

Bácskai János

polgármester

Top