2014.04.23. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv_1

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre a Bp. IX. Ráday u.
18. fszt. III. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
59/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

59/2014. sz

 

2./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésmódosításának elfogadására
53/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet

Előterjesztő: Mezey István képviselő

53/2014. sz.; 1. melléklet

 

3./ A PÉKZOLI Kft. bérleti díj fizetésének szüneteltetése
Sz-182/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-182/2014. sz.

 

4./ A Gyors Medve Kft. által felhalmozott bérleti díj tartozás elengedése, illetve bérleti díj fizetési
kötelezettségének szüneteltetése
Sz-183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-183/2014. sz.

 

5./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása pályázaton kívül
Sz-174/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-174/2014. sz.

 

6./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése
Sz-175/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-175/2014. sz

 

7./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-176/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-176/2014. sz.

 

8./ Méltányossági lakáskérelem
Sz-159/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Budapest IX. ker. Üllői u. 19. 2.lh. III. 23. (hrsz.36835/0/A/66) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-160/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-161/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-162/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolása
Sz-177/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Peren kívüli egyezség (Krétakör Alapítvány, HoReCo Kft.)
Sz-184/2014., Sz-185/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-184/2014.; Sz-185/2014. sz. 

 

14./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-196/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása (GB 202/2013.(VIII.26.), GB 327/2013.(XII.11.), GB
12/2014.(I.22.))
Sz-163-165/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester, Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

16./ Lakás felajánlás a 2001-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-191/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ Javaslat házfelügyelő elhelyezésével kapcsolatosan
Sz-203/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-194 /2014. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

 

Budapest, 2014. április 18.

Kandolka László s.k.
elnök

Top