2014.04.22. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2014. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta kérelmek elbírálása
Sz-170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté képviselő

Sz-170/2014. sz.

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a RÖNK határozatainak végrehajtásáról
Sz-190/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

Indokolás:
A lakosság számára meghirdetett pályázati felhívás határideje lejárt, az elbírálásnál a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi bizottság a Részönkormányzat javaslatának figyelembevételével dönt 2014. április 23-án.

 

 

Budapest, 2014. április 18.

Görgényi Máté s.k.
Elnök

Top