2014.03.19 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2014. évi pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére

Sz-103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté képviselő

 

2./ Föld Napi rendezvény

Sz-104/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

3./ Veszélyeshulladék-gyűjtés

Sz-129/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

4./ Ráday utca 32. sz. társasház kérelme

Sz-126/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

5./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése, valamint a Ferenc tér 2. sz. előtt és
a Thaly K. u. 48-50. számok előtt sebességkorlátozó borda, illetve küszöb létesítése

Sz-125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

6./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros
oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása

Sz-105/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – „Tavaszköszöntő Fesztivál megrendezése” –
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme

Sz-128/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése
iránti kérelem

Sz-106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Sz-107-124/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-127/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Budapest, 2014. március 14.

Martos Dániel s.k.
elnök

 

 

 

Top