2014.03.19 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

11./ Tűzliliom park kiviteli terveinek bemutatása a VVKB 233/2013. (VII.04.) sz. határozata szerint

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

2./ Te Szedd! akció Ferencvárosban

Sz-156/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

3./ A VVKB határozatainak módosításai

Sz-134/2014., Sz-135/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ PARS Bt. közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelme

Sz-136/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Közterület használati díjcsökkentés iránti kérelmek

Sz-139-142/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek

Sz-137/2014., Sz-138/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Sz-143-152/2014., Sz-157-158/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Indoklás:

Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

Budapest, 2014. április 15.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top