2014.01.23. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/2014., 16/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2013., 206/2/2013., 206/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő:Martos Dániel képviselő
Csárdi Antal képviselő

218/3/2013., 218/4/2013., 218/5/2013. sz., 218/6/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2002. (III.20.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló új rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának véleményezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

8/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Használtolaj-gyűjtő konténer áthelyezése

Előterjesztő:Martos Dániel képviselő

Sz-28/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-4-8/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-9/2014., Sz-10/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-14-16/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Budapest IX. kerület Ráday utca és Budapest IX. kerület Tompa utca területére 2014. évre vonatkozóan, vendéglátó-terasz kialakítása céljára kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-11/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a VVKB 2013. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-12/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Indoklás:
Több képviselő jelezte, hogy a szerdai napra összehívott bizottsági ülésen nem tud részt venni, ezért rendkívüli ülés összehívását kezdeményezem. A 2014. január 23-i képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő több előterjesztéssel kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2014. január 17.

 

Martos Dániel s.k.
elnök

 

Top