2014.01.23. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjának cseréjére

Előterjesztő: Kassab Adonis képviselő

13/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/2014., 16/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ 2014. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

 

4./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam által történő átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2013., 206/2/2013. sz., 206/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Csárdi Antal képviselő

218/3/2013., 218/4/2013., 218/5/2013. sz., 218/6/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2002. (III.20.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló új rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

18/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

17/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

12/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának véleményezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

8/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2014. évi nyári nyitvatartási rendje

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Liliom óvoda 3. számú csoportjában csoportlétszám bővítés

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Közért Egyesület további tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

9/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítása a kerületi tanulók részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

15/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

11/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a kerületi küldött 2013. II. féléves munkájáról

Előterjesztő: Veres László kerületi küldött

3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2014. január 17.

 

Bácskai János

polgármester

Top