2013.12.20. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat 211/2013. (X.02.) számú határozattal módosított HÜB 63/2013. (IV.03.) számú
határozatának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-540/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

Indokolás:

 

Szükséges a 2013. évi keretösszeg felhasználásának aktualizálása még az idei évben, amelyhez a Humán Ügyek Bizottságának döntése szükséges.

 

Budapest, 2013. december 19.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top