2013.12.18. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Közterület-használati kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-536/2013.; Sz-537/2013.; Sz-538/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2013. december 13.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top