2013.12.12. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
218/2013. sz.; 218/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
245/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
239/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet;

 

6./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
233/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester
217/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Budapest IX. ker. Ráday u. 57. szám alatti és Lónyay u. 56. sz. alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírására

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
249/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
219/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Sürgősségi javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításra

Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató
250/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés

Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Sz-527/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése

Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Sz-524/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Szemafor köz, hiányzó csatorna fedőlapok pótlása

Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő
Sz-522/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Sürgősségi indítvány a VVKB 342-343/2013. (XI.20.) sz. határozatainak visszavonására és új
döntés meghozatalára

Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Sz-535/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése
és részletfizetése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-511/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-513-521/2013.Sz-533-534/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztatás műfüves pályákról

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető
Sz-523/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Sz-488/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Indoklás: A 2013. december 12-i képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2013. december 6.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top