2013.12.12. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

230/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

2./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

201/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és

helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

231/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

238/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

243/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. évre vonatkozó felülvizsgálata

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

244/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

225/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

13./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

14./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

239/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

15./ Előterjesztés a Budapest IX. kerület területét érintő 3-as villamos vonal fejlesztéséhez kapcsolódó közművezetékek kártalanítási díjának elengedésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

233/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

17./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

227/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

18./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

217/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

247/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

20./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez kapcsolódó megállapodás megkötése

Előterjesztő: Vörös Attila FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója

240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

21./ A Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása, és részükre a Bp. IX. Haller u. 26. fszt. IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

220/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

237/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ A Savaria Barokk Zenekar Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

229/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Hozzájárulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő megállapodás aláírásához

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

221/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. támogatásának ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

248/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

27./ CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének átruházása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

236/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28./ Ellátási szerződések módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Hosszú Károly irodavezető

216/2013., 216/2/2013., 216/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

29./ Javaslat a FESZ KKN Kft. részére eszközbeszerzés céljára nyújtandó támogatásról szóló döntésre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

223/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30./ Pénzeszköz átadás-átvétel megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülettel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

241/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

242/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

32./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági szerződésmódosításának elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

33./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

249/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

34./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

228/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

35./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

36./ BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

219/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

37./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

235/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató 2013. évi végrehajtott képviselőtestületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a hatósági munka tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

224/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2013. december 6.

 

Bácskai János

polgármester

Top