2013.12.12. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2013. sz.

 

2./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2013. sz.

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a RÖNK határozatainak végrehajtásáról
Sz-493/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2013. december 6.

Görgényi Máté s.k.
Elnök

Top